Hurry! Save Up to 50% On Your Purchase | August 2018 X
Spyur Clone Spyur Clone

About Spyur.am

Spyur.am is a popular yellowpages website. Spyur.am is currently enjoying a global rank of 78301. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՂԻՆ ԷՋԵՐ • ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ • Տեղեկատվություն ընկերությունների, կազմակերպությունների, ձեռնարկությունների գործունեության, կոնտակտային տվյալների մասին, ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղը, Երևանի հեռախոսներ և հասցեներ, հեռախոսագիրք (հեռախոսի համարների գիրք), տեղեկագիրք, տվյալների շտեմարան, B2B/B2C -պորտալ, զբաղվածության կենտրոններ, հյուրանոցներ, բանկեր, ավիատոմսեր, դեղատներ, տաքսի-ծառայություններ, համակարգիչներ, ատամնաբուժարաններ, ավտոմեքենաներ, հիվանդանոցներ, ռեստորաններ, սրճարաններ, անշարժ գույք, գեղեցկության սրահներ, տուրիստական գործակալություններ, ժամանց, հանգիստ, կրթություն, մշակույթ, արտադրություն, առևտուր, ներմուծում, արտահանում, Google-քարտեզ. Armenia Yellow Pages and Business Directory. Information about companies, organizations and state structures of Armenia.

Yellow pages refer to a directory of businesses, organized by category, rather than alphabetically by business name and in which advertising is sold. It takes many keywords and search terms to cover a small businesses "category" or "heading" for search engines. Internet yellow pages allow a small business to advertise locally and target his audience with single self-explanatory categories that most people are familiar with such as "florist" or "plumbing". Yellow pages offers listings differently from standard search engines. Where search engines return results based on relevancy to the true search term, Yellow pages returns results based on a geographic area. The users of Internet yellow pages have the same intent as the users of print yellow pages. This produces a high quality lead, much like the print phone book, because the user is usually only deciding who to buy the product or service from, not whether or not to make a purchase.

It may have at times happened to you to come across a website like Spyur.am, that you start cherishing the idea of owning such a website right away. And it is widely believed that a website precise enough for your purpose indeed bears the potential to prove itself the vehicle to fame and fortune.

You are now very close to becoming the rightful owner of the website of your choice. You have the option to try a ready yellowpages script or fill in the form specifying therein your own requirements. Our team of designers, after minutely studying your specified requirements, get down to the business of shaping and evolving the website of your choice - however elaborate and intricate.

It is nevertheless explicitly stated that as a matter of policy we Do Not design websites identical to any other. We merely design all new websites with similar functionality.

Legal Disclaimer:

1. We do Not offer identical copy of Spyur.am.
2. We do Not offer source code of Spyur.am.
3. We are Not (in anyway) associated to Spyur.am.
4. Our services (website design/ development) are Not endorsed by Spyur.am.
5. This page features information already in public domain.

Request estimate